Sähköasentajan AT, tehtäviä

Alla olevasta listasta voit avata tehtävän kommentoitavaksi.

Vihpallo Vihreä on kommentoitavissa

Punapallo Punainen on lukittu (kommentit huomioitu mahdollisuuksien mukaan).


Vihpallo  3.1 Turvallisuus ja riskien hallinta, avoin tehtävä

Vihpallo  3.2 Kiinteistöjen sähköasennukset, avoin tehtävä

Vihpallo  3.3 Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmät

Vihpallo  3.4 Tilaturvallisuusjärjestelmät, avoin tehtävä

Vihpallo  3.5 Paloturvallisuusjärjestelmät, avoin tehtävä

Vihpallo  3.8 Sähkömoottorikäytöt, avoin tehtävä