Automaatioasentajan AT

Alla olevasta listasta voit avata tehtävän kommentoitavaksi.

Vihpallo Vihreä on kommentoitavissa

Punapallo Punainen on lukittu (kommentit huomioitu mahdollisuuksien mukaan).


Vihpallo Robotiikka